23 MAART        LA GAZZA LADRA,   G. ROSSINI  14 INHOUD; EERSTE AKTE,                              1ste Scène Op de binnenplaats van Fabrizio’s huis. In het huis van de rijke Landheer Fabrizio Vingradito (Vino is wijn, en gradito is welkom) wordt een groot feest aan-gericht. Zijn zoon Giannetto, keert terug uit het leger en dat moet worden gevierd.  Een ekster zit in een kooi aan de muur die de namen ‘Pippo’, van een eenvoudig boerenmeisje in dienst van de familie Fabrizio en ‘Ninetta’  de naam van de geliefde van Giannetto, roept. Fabrizio toevertrouwt  zijn vrouw Lucia,  dat Giannetto, met het dienstmeisje Ninetta trouwen wil. Maar Lucia is daar tegen en beklaagt zich op de gebrekkige ijver van het meisje en het voldongen fijt dat dit jong meisje een zilveren lepel verloren heeft. Ninetta komt terug van het aardbeien plukken en wordt door Fabrizio begroet. De straatkoopman Isacco komt om zijn waren aan te prijzen.  Dan stroomt de binnenplaats vol. Het hele dorp begroet Giannetto, en Ninetta innig omarmt. Dan begint het fee4st met een drinklied van Pippo. Nadat alle dorpelingen weer weg zijn controleert Ninetta zorgvuldig het bestek. Dan nadert een havenloze soldaat, waarin Ninetta haar vader Fernando herkent. Hij vertelt haar, dat hij gedeserteerd is,  hij in een strijd verwikkeld met zijn hoofdman veroordeeld is tot de dood. Voordat hij verder zijn verhaal kan doen komt Podesta, de burgemeester, die al lang een oogje heeft op Ninetta. Juist als hij toenadering tot Ninetta zoekt, overhandigt de schrijver van de burgemeester, een verzoek tot aanhouding, waarmee de gevluchte gevangene Fernando wordt gezocht.  Terwijl de burgemeester verward naar zijn bril zoekt, geeft Fernando zijn dochter een zilveren bestek en vraagt haar, dit te verkopen en het geld in een boom te verstoppen om geld te hebben voor zijn vlucht. De burgemeester laat Ninetta de brief voorlezen. Vlug verandert zij de beschrijving van de gezochte, zodat geen verdenking op Fernando, haar vader kan vallen. Dan geeft zij de brief terug aan de burgemeester, die zich woedend  uit de voeten maakt. Onder-tussen vliegt de ekster uit zijn open kooi over de tafelen steelt onopgemerkt een zilveren lepel. 2de Scène Op de binnenplaats van Fabrizio’s huis. Heimelijk verkoopt Ninetta het ebstek dat zij van haar vader heeft gekregen aan Isacco. Ondertussen is de ekster in zijn kooi terug gevlogen. Nog voordat Ninetta het geld verbergen kan, komt Fabrizio, Lucia en Giannetto met de burgemeester, die ze onderweg tegen gekomen zijn, thuis. Lucia stelt het verdwijnen van de lepel vast. Dat hoort de burgemeester en begint meteen met een verhoor, met de nadruk daarbij te leggen, dat tijdens de heersende oorlogsrecht, diefstal of plundering met de dood zal worden bestraft. Ninetta  roept de ekster, wat voor de burgemeester aanleiding genoeg is, de beschuldigde te verhoren ongeacht het protest van Fabrizio en zijn familie. Als hieruit voort komt dat zij de dochter is van gezochte deserteur, uit haar tas geld valt,  en dat Isacco verklaart, dat zij hem een zilveren vork en lepel verkocht heeft, schijnen alle beschuldigingen op Ninetta te vallen.                                                                             . TWEEDE AKTE                            1STE  Scène  De gevangenis in de kelder van het Raadhuis. De gevangenisbewaarder Antonio haalt Ninetta uit haar kerker om ze frisse lucht te geven. Ze vraagt hem, Pippo te roepen. Maar dan klopt Giannetto aan de deur. Heimelijk laat Antonio hem binnen, zodat hij zijn liefde kan bezegelen en haar de onschuld van Ninetta wil bespreken. Ook komt de burgemeester op bezoek die weer avances wil maken tegenover Ninetta, maar Ninetta weigert hem ter wille te zijn. En gaat hierop niet in. Hiermede is haar veroordeling definitief.  Het lukt Ninetta om Pippo te vragen, haar geld te lenen en het op de afgesproken plaats neer te leggen.   2de Scène Op de binnenplaats van Fabrizio’s huis. Lucia, die Ninetta vanwege ogenschijnlijke beschuldigingen gehouden heeft, begint aan haar schuld te twijfelen en krijgt wroeging. Plotseling verschijnt Fernando, die bezorgd is over zijn dochter.  Lucia bevestigt hem, dat Ninetta wegens diefstal veroordeeld gaat worden en op dit moment voor het gerecht gebracht gaat worden. Fernando is verbijsterd, en besluit onder minachting van gevaar voor zijn dood als gezochte gedeserteerde soldaat, zijn dochter te redden. 3de Scène in de zaal van het raadhuis. Een militaire rechtbank spreekt over Ninetta de doodstraf uit.  De dorpelingen, door de soldaten in toom gehouden, moeten hulpeloos toezien. Fernando komt uit de menigte naar voren die vergeefs om het leven van zijn dochter smeekt. Het oordeel van de rechtbank is definitief gevallen. Ninetta wordt naar de plaats van de terechtstelling afgevoerd en Fernando zelf wordt in de kerker opgesloten. 4de Scène Kort voor de terechtstelling van Ninetta, waarbij de dorpelingen in een treurstoet haar begeleiden, komt er redding.Pippo en Giorgio konden zien, dat de ekster een gestolen geldstuk in de torenspits had verstopt. Als zij beiden ontdekken dat ook daar het gestolen bestek bevindt, luiden ze de kerkklokken, en maken ze Ninetta’s onschuld bekend. Ondertussen wordt Fernando door amnestie ontheven van alle vervolging.  Daan staat het geluk van Ninetta en Giannetto niets meer in de weg. De dorpelingen en de hele familie van Fabrizio en van Fernando vieren de bruiloft.
UA-24879274-1