15 MAGBETH   GIUSEPPE VERDI 23 FEBRUARI 2017 TWEEDE BEDRIJF                                                                 EERSTE SCÈNE Een zaal in Macbeth burcht. Macbeth, nu koning van Schotland heeft een bezwaard geweten. Hij voelt zich niet prettig als koning. Nog steeds is de voorspelling van kracht dat Banquo’s erfgenamen de kroon zullen dragen. Lady Macbeth spreekt hem moed in. Omdat Banquo te veel weet besluiten zij dat hij uit de weg geruimd moet worden, samen met zijn zoon, Fleance. Lady Macbeth aria;  La luce lanque.                                                                TWEEDE SCÈNE In het bos bij het kasteel van Macbeth. Banquo uit zijn bange vermoeden, dat hij vermoord zal worden in zijn aria: Come dal ciel precipita.  De huur moordenaars brengen Banquo om het elven, maar zijn zoon weet te ontsnappen.                                                                   DERDE SCÈNE Een pronkzaal in burcht van Macbeth. Macbeth onderhoudt zich met zijn edelen tijdens een feestmaal. Lady Macbeth zingt een drinklied voor de gasten; Si colmi il calice.  Wanneer Macbeth over de moord op Banquo hoor, en de vlucht van Fleance hoort, ziet Macbeth Banquo’s geest verschijnen en plaats nemen op een stoel die voor hem bestemd was. Het feest eindigt in wanorde. Macbeth besluit opnieuw de schrikgodinnen te raadplegen DERDE BEDRIJF In een duistere grot, Onzeker over zijn eigen daden keert de bevreesde Macbeth terug naar de plek waar hem de voorspellingen werden gedaan. Hij vraagt de heksen wat er verder met hem gaat gebeuren. Zij vertellen hem dat hij niet gedood kan worden door een persoon die uit de schoot van een vrouw is gekomen en dat hij heerser zal zijn tot het woud van Birnam tegen hem zal oprukken. De heksen waar- schuwen hem ook voor een van zijn leenheren, Macduff. Op de vraag naar Banquo’s nakomelingen tonen de heksen hem een galerij  van koningen. Het kinderloze koningsechtpaar voelt zich bedrogen. Macbeth is bang en wil ze te lijf gaan maar valt bewusteloos neer. Lady Macbeth verschijnt en zij besluit tot moord op Macduff en zijn hele familie, ook alle vrouwen en kinderen. VIERDE BEDRIJF.                                                                  EERSTE SCÈNE In het grensgebied van Schotland en Engeland, een verlaten streek.de vluchtelingen klagen over het tirannieke bewind van Macbeth, en over hun verbanning.  Koor: Patria oppressa. Onder hen bevindt zich Macduff die treurt over het uitmoorden van zijn familie met de aria; Ah, la paterna mano.  Macduff en Malcolm rukken met een leger op naar de burcht van Macbeth in Dunsinane. Malcolm, aan het hoofd van Het Engels leger beveelt zijn manschappen takken van bomen te snijden om zich daarmee te camoufleren. Zo marcheren zij samen met Macduff naar de burcht.                                                        TWEEDE SCÈNE Een hal in Macbeths burcht     In de burcht houden een dokter en een hofdame de wacht buiten de kamer van Lady Macbeth.  Door haar slechte geweten doolt Lady Macbeth ’s nachts rond in de burcht. Zij voert opnieuw de scène op van de moord op Duncan Gran Scena del Somnambulismo. De slaapwandelscène “Una macchia è qui uttora”  Zij kan geen rust vinden en gaat onder zoveel kwellingen gebukt dat ze sterft.                                                      DERDE SCÈNE Een zaal in Macbeths burcht. Macbeth put troost uit de voorspellingen van de heksen. Aria: Pietà, rispetto, amore.  Hij ontvangt het bericht dat Malcolm met behulp van de Engelsen tegen hem optrekt wat hem razend maakt. Onverschillig hoort hij het bericht over de dood van zijn vrouw, Lady Macbeth.  Macbeth is onbewogen en komt pas tot actie als de soldaten oprukken naar de burcht.                                                                VIERDE SCÈNE Een uitgestrekte vlakte. Macbeth maakt zich op om zich te verdedigen tegen het leger van Macduff en Malcolm. Op het slagveld ontmoeten Macbeth en Macduff elkaar. Triomfantelijk vertelt Macbeth dat de heksen hem hebben voorspeld dat hij niet gedood kan worden door een man, geboren uit een vrouw. De Engelsen, bedekt met camouflerende takkenbossen, rukken op en Macbeth wordt gedood door Macduff, die niet door een vrouw werd gebaard, maar met de keizersnede te wereld kwam. Na het koor van vrouwen dat weeklaagt over de bloedschande eindigt de opera met de acclamatie van Malcolm tot Koning.  EERSTE BEDRIJF,                                                                           EERSTE SCÈNE Een bos. Na een gewonnen slag komen de twee veldheren van Koning Duncan, Macbeth en Banquo, oog in oog te staan met spookgedaanten, die zij voor heksen aan zien. De heksen voorspellen Macbeth, de huidige leenheer van Glamis, dat hij ook leenheer van Cawdor en uiteindelijk zelfs koning van Schotland zal worden. Banquo voorspellen zij echter dat al diens nakomelingen koningen zullen worden.  De eerste voorspelling komt al snel uit. Macbeth wordt door boden van de koning begroet als de nieuw leenheer van Cawdor.                                                           TWEEDE SCÈNE In de hal van Macbeth  burcht. Lady Macbeth leest het verslag van haar echtgenoot over de voorspellingen van de heksen. Een dienaar meldt de komst van Macbeth en van Koning Duncan. Wanneer Macbeth verschijnt, sterkt zij hem in zijn plan om de troon te veroveren. Zij is ervan overtuigd dat hij haar hulp nodig zal hebben. Koning Duncan brengt een bezoek aan Macbeth en zijn vrouw en begeleidt hem naar zijn kamer.  Bij het luiden van de klokken gaat Macbeth de kamer van de koning binnen. Monoloog: Mi si affaccia un pugnal?. Lady Macbeth haalt haar twijfelden echtegenoot over om de Koning Duncan te vermoorden om zo de weg vrij te maken naar de troon. Macbeth is hevig ontsteld over zijn misdaad, maar Lady Macbeth pakt de dolk en legt het bebloede moordwapen terug bij het lijk. Zij zal ervoor zorgen dat de wachters beschuldigd zullen worden
UA-24879274-1