ijdens de Franse revolutie toonde het ’gezag’ vele vormen van juridische moraal.  Voor allerlei foutieve gedragingen werd recht gesproken, waarbij vele ter dood veroor-delingen volgden. Rossini nam deze uitwas ter hand om hieraan een opera te wijden. De Librettist Gherardini hekelde deze moraal. Een onschuldig dienstmeisje wordt ter dood veroordeeld omdat zij ten onrechte beschuldigd wordt van diefstal. Er wordt in vele kunstwerken naar La Gazza Ladra verwezen: De Britse symfonische rockgroep “Marillion’’ gebruikte de ouverture als inleiding tot hun concerten. Het Kuifje album “de juwelen van Bianca Casstafiore” waarin de smaragden door een ekster blijkt te zijn gestolen. De première was op 31 maart 1817 in de Scala in Milaan. Rossini heeft vervolgens nog meerdere keren aan de muziek gesleuteld, in 1818 tot en met 1820, en zelfs nog later in 1866. Rossini schreef meer dan 45 opera’s. Zijn werk is altijd Italiaans gebleven, alleen “le Comte Ory”(1828) is meer Frans. Omdat zijn aandacht voor de instrumentatie ten koste zou gaan van het zuivere bel canto, kreeg hij de naam ”Il Telescoop  (De Duitser), maar latere generaties bewonderden het evenwicht dat Rossini tussen deze beide heeft weten te bereiken. Italiaanse, Franse, Oostenrijkse en Duitse theaters bewonderden hem. De manier waarop hij zijn werk organiseerde, werd overgenomen en gekopieerd door velen uit zijn omgeving. Beethoven en Schubert benijdden hem, tot Rossini het voor gezien hield. Hij verhuisde van Napels naar Parijs. Bovendien zag hij de smaak van het publiek veranderen. Hij was uitgeblust, rijk genoeg en ging rentenieren Deze productie van de Opera van Keulen – een van Rossini’s meest briljante composities – werd geregisseerd door Michael Hampe en kan bogen op een sterbezetting met Ileana Cotrubas, Carlos Feller, David Kuebler en Alberto Rinaldi. Het melodrama in twee aktes vertelt het verhaal van een boerenmeisje dat ter dood veroordeeld werd wegens het (schijnbaar) stelen van zilveren bestek. Op het laatste moment wordt de ware dief ontdekt: een stelende ekster. Deze levendige en kleurrijke productie wordt gedirigeerd door Bruno Bartoletti, en werd vorm gegeven door Mari Pagano. Een Live opname vanuit Cologne Opera in 1987. LA GAZZAS LADRA G. Rossini
UA-24879274-1